Katalóg voľnopredajných liekov, liečiv a súvisiacich produktov
Zodac tbl.flm.7 x 10 mg ODHADOVANÁ CENA: 6.00 EUR (€)
Zodac tbl.flm.7 x 10 mg ODHADOVANÁ CENA: 6.00 EUR (€)

Zodac tbl.flm.7 x 10 mg ODHADOVANÁ CENA: 6.00 EUR (€)

Katalógové číslo: lieky24-116 Kategórií:

Popis

ODHADOVANÁ CENA: 6.00 EUR (€) Lekáreň Lieky24

Indikácie: Liečivom Zodacu je cetirizín dihydrochlorid. Zodac je antialergikum. U dospelých a detí vo veku 6 rokov a starších je Zodac určený na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy, na zmiernenie príznakov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).

Kontraindikácie: Nepoužívajte Zodac, keď máte závažnú poruchu obličiek (závažné zlyhanie obličiek s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 10 ml/min), keď ste alergický(á) (precitlivený(á) na liečivo Zodacu, na ktorúkoľvek z iných zložiek alebo prísad obsiahnutých v lieku, na deriváty hydroxyzínu alebo piperazínu (úzko súvisiace liečivá iných liekov). Nepoužívajte Zodac 10 mg filmom obalené tablety, keď máte dedičné problémy neznášanlivosti galaktózy, lapónskeho nedostatku laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie. Ak máte závažnú poruchu obličiek, požiadajte Vášho lekára o radu a ak je to potrebné, budete užívať nižšiu dávku. Novú dávku určí Váš lekár. Ak máte epilepsiu alebo sa u Vás v minulosti vyskytli kŕče, mali by ste o tom povedať Vášmu lekárovi a požiadať ho o radu.

Tehotenstvo a dojčenie: Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Rovnako ako iné lieky, Zodac sa nemá podávať tehotným ženám. Napriek tomu by prípadné náhodné užitie lieku tehotnou ženou nemalo mať žiadne škodlivé účinky na plod. Užívanie lieku sa však ma ukončiť. Zodac sa nemá užívať počas dojčenia, pretože cetirizín  prechádza do materského mlieka.

Dávkovanie: Dospelí a deti staršie ako 12 rokov užívajú 1 tabletu jedenkrát denne. Deti vo veku od 6 do 12 rokov užívajú 1/2 tablety dvakrát denne. Pacientom so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa odporúča 5 mg jedenkrát denne.

Tablety je treba prehltnúť celé a zapiť malým množstvom vody. Účinok Zodacu je vyšší, ak sa užije večer.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!